ส่งคำถามให้กับคุณหมอเยาวภา จงเป็นสุขเลิศ สูตินรีแพทย์

โปรดกรอก ชื่อ-นามสกุล ของคุณ *


อายุครรภ์ *

โปรดกรอกอีเมลของคุณ *

คำถาม *

คุณได้ดื่มนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์หรือไม่ *